HỒ SƠ BẢN VẼ QUY HOẠCH CHI TIẾT

  1. Hồ sơ thiết kế ý tưởng quy hoạch

– Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất quy hoạch;
– Bản đồ đánh giá tổng hợp hiện trạng;
– Sơ đồ cơ cấu quy hoạch;
– Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất;
– Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng kiến trúc cảnh quan;
– Bản vẽ thiết kế đô thị (trường hợp thiết kế ý tưởng bao gồm thiết kế đô thị)
– Thuyết minh thiết kế;
– Phụ lục tính toán, hình ảnh, sơ đồ minh họa (nếu nhà thầu thấy cần thiết để làm rõ ý tưởng thiết kế).

  1. Hồ sơ đồ án quy hoạch

Nội dung và sản phẩm đồ án quy hoạch xây dựng được quy định tại Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch Đô thị; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch và Thông tư số 12/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù. Cụ thể như sau:

2.1. Nội dung nghiên cứu

Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc cảnh quan, di tích lịch sử – văn hoá.

+ Xác định tính chất, chức năng và các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của khu vực thiết kế.
+ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; xác định các chỉ tiêu cho từng lô đất về diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình; vị trí, quy mô các công trình ngầm.
+ Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật:

– Xác định mạng lưới đường giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng;
– Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô các công trình trạm bơm nước; bể chứa; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật;
– Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện năng;
– Xác định mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô các công trình xử lý nước bẩn, chất thải.

+ Dự kiến những hạng mục ưu tiên phát triển và nguồn lực thực hiện.
+ Sơ bộ đánh giá tác động môi trường và đề xuất biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng.

2.2. Thành phần hồ sơ bản vẽ

+ Phần bản vẽ

– Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất quy hoạch;
– Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng;
– Bản đồ hiện trạng hệ thống HTKT và bảo vệ môi trường;
– Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất;
– Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan;
– Các bản vẽ minh họa;
– Bản đồ QH giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng;
– Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường;
– Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật.

+ Phần văn bản

– Thuyết minh tổng hợp, thuyết minh tóm tắt, các phụ lục tính toán kèm theo;
– Dự thảo tờ trình, quyết định phê duyệt, quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch

 

THIẾT KẾ QUY HOẠCH CHI TIẾT

HỒ SƠ BẢN VẼ QUY HOẠCH CHI TIẾT
1. Hồ sơ thiết kế ý tưởng quy hoạch
– Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất quy hoạch;
– Bản đồ đánh giá tổng hợp hiện trạng;
– Sơ đồ cơ cấu quy hoạch;
– Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất;
– Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng kiến trúc cảnh quan;
– Bản vẽ thiết kế đô thị (trường hợp thiết kế ý tưởng bao gồm thiết kế đô thị)
– Thuyết minh thiết kế;
– Phụ lục tính toán, hình ảnh, sơ đồ minh họa (nếu nhà thầu thấy cần thiết để làm rõ ý tưởng thiết kế).
2. Hồ sơ đồ án quy hoạch
Nội dung và sản phẩm đồ án quy hoạch xây dựng được quy định tại Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch Đô thị; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch và Thông tư số 12/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù. Cụ thể như sau:
2.1. Nội dung nghiên cứu
Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc cảnh quan, di tích lịch sử – văn hoá.
+ Xác định tính chất, chức năng và các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của khu vực thiết kế.
+ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; xác định các chỉ tiêu cho từng lô đất về diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình; vị trí, quy mô các công trình ngầm.
+ Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật:
– Xác định mạng lưới đường giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng;
– Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô các công trình trạm bơm nước; bể chứa; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật;
– Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện năng;
– Xác định mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô các công trình xử lý nước bẩn, chất thải.
+ Dự kiến những hạng mục ưu tiên phát triển và nguồn lực thực hiện.
+ Sơ bộ đánh giá tác động môi trường và đề xuất biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng.
2.2. Thành phần hồ sơ bản vẽ
+ Phần bản vẽ
– Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất quy hoạch;
– Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng;
– Bản đồ hiện trạng hệ thống HTKT và bảo vệ môi trường;
– Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất;
– Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan;
– Các bản vẽ minh họa;
– Bản đồ QH giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng;
– Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường;
– Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật.
+ Phần văn bản
– Thuyết minh tổng hợp, thuyết minh tóm tắt, các phụ lục tính toán kèm theo;
– Dự thảo tờ trình, quyết định phê duyệt, quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch

THIẾT KẾ QUY HOẠCH CHI TIẾT
Lập Quy hoạch Chi tiết 1/500, Quy hoạch Tổng mặt bằng 1/500 dự án Khách sạn – Resort, Đô thị Sinh thái, Phức hợp – Căn hộ, Biệt thự – Nhà ở là một trong những thế mạnh của chúng tôi.
Đồ án thiết kế quy hoạch của ACT luôn có chất lượng cao cả về chuyên môn lẫn tính khả thi nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa Ý tưởng Sáng tạo, Hiệu quả Đầu tư và sự Phù hợp về Luật pháp và Tiêu chuẩn Thiết kế, …
Tại Việt Nam, quy hoạch chi tiết có thể phân thành quy hoạch để quản lý và quy hoạch để đầu tư dự án. Quy hoạch quản lý do Nhà nước thực hiện bằng vốn ngân sách. Quy hoạch dự án cho các chủ đầu tư dự án tự thực hiện. ACT là một chuyên gia về Quy hoạch Dự án với rất nhiều dự án nổi tiếng như Vinpearl land Nha Trang, Khu nghỉ dưỡng Tiên Sa, Vinhomes Riverside Hà Nội, Times city Hà Nội, …